Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

İnşaat firmaları yada İnşaat malzemesi üreten firmalar yada inşaat sektörüne yardımcı malzeme üreten firmalar yada inşaat projeleri, her tip bina yada tesis inşaatı için gerekli elektrik, tesisat v.b. projeler üreten firmaların işverenleri, ortakları, yada önerecekleri yöneticileri (ilgili firmada görevleri devam ettiği sürece), fakülte, yüksek okul, meslek liselerinde inşaat sektörü bağlantılı eğitmenler, profesörler, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler olmak kaydıyla, bu derneğe üye olmak için başvuru hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.Her firma en fazla iki uye ile temsil edilebilir..

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Kurumsal Üyelik Formu