31.12.2019 İMSİAD OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Tüzüğümüzün 7. maddesi gereğince Derneğimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 26.01.2020 Pazar günü saat 14-00 ile 17-00 arasında İMSİAD Dernek Merkezi’nde / Yeni Karaman Mh. Sanayi Cd. No: 150 UMİ Plaza K: 4 D: 32 Osmangazi/ BURSA adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde; ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın, 02.02.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Divan Kurulu’nun teşekkülü,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın faaliyet ve hesap raporlarının okunması ve müzakeresi,
 5. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın ibra edilmesi,
 6. Derneğimizin isminin “İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” şeklinde değiştirilmesinin değerlendirilmesi,
 7. Derneğimizin bir federasyona katılabilmesi ve ayrılabilmesi için Yönetime yetki verilmesi,
 8. Önergelerin değerlendirilmesi,
 9. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
 10. İMSİAD 2020 ve 2021 yıllık ve giriş aidatının değerlendirilmesi,
 11. Yönetim, Denetim, Disiplin ve Yüksek Danışma Kurullarının seçilmesi,
 12. Dilekler ve kapanış.

 

Yukarıdaki davet ile duyurusu yapılacak olan İMSİAD Olağan Genel Kurulu 26.01.2020 tarihinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise, 02.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

         Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Yönetim Kurulu